Chào mừng các bạn đến với Thư viện số - Viện Kinh tế và Quản lý.

Tài liệu trong thư viện số thuộc sự quản lý của Viện Kinh tế và Quản lý. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép khi chưa được sự đồng ý của Viện.

HƯỚNG DẪN TÌM KIẾM TÀI LIỆU

B1- Nhập từ khóa cần tìm vào ô "Tìm kiếm"

- Để tìm kiếm chính xác hơn, hãy đặt cụm từ tìm kiếm trong dấu ngoặc kép

- Vd: "Phạm Thị Thanh Hồng"

B2- Kích chọn vào nhan đề tài liệu để xem chi tiết từng biểu ghi tài liệu số

B3- Tham khảo các tập tin fulltext ở phía cuối biểu ghi tài liệu

B4- Gửi yêu cầu sử dụng tài liệu fulltext tới Viện KT&QL qua email: nguyet.nguyenthibich@hust.edu.vn